Dyreliv

De mest markente af landpattedyrene i Grønland (som vi i hvert fald ikke kender hjemmefra) er isbjørnen (nanoq), moskusoksen (umimmak) og rensdyret (tuffo). Isbjørnen er det største rovdyr. Den holder til i Nordøst- og og Nordgrønland, men kan også ses længere sydpå, når den vandrer med storisen til vinter. Den har en kropslængde på 2-3 m og en vægt fra 180 til 650 kg. Den er delvist fredet, og må kun jages af fangere med erhvervsjagtbevis eller i selvforsvar. Moskusokserne findes hovedsageligt i Nordøstgrønland og er fredelige dyr med mindre man krydser deres angrebsradius på ca. 30-40 m. Ulden kan indsamles og med fordel kartes og spindes til garn. Rensdyret findes i vestgrønland. Tidligere har det også været at finde i Nordøst- og Østgrønland, men her er den udryddet. Hmm, så er det nok ikke her Julemanden bor!

Til havs er de mest markante dyr vel nok hvalerne. Der findes to slags, bardehvaler (finhval, vågehval og pukkelhval) og tandhvaler (kaskelot, grindehval, narhval og spækhugger). Forskellen er at bardehvalerne ikke har tænder, men tætsiddende, frynsede hornfolder (barder) og følgelig at de lever hovedsageligt af plankton. Der er gode muligheder for at se hvaler i Grønland, hvis man har god tålmodighed. Derudover er der i havet også hvalrossen, som dog mest er at finde i Nordgrønland i områder med lavt vand og drivis. Sælerne findes i milliontal og bruges til mad og produkter af sælskind, så dem er der rig mulighed for at se.Tilbage